Hjälpa varandra.

Det är viktigt att hjälpa varandra, stå bakom varandra och säga ifrån när någon blir illa behandlad. Tillsammans är vi starka. Här finns inte plats för ondska.
 
 
 

Kommentera här: